Telefon: 05376486475
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında büromuzun, ihtilaflı alacakların tahsili konusundaki çalışma yöntemi; önleyici avukatlık kapsamında, müvekkillerimizin, öncelikle ihtilaflı alacak oluşumunun minimize edilmesine yönelik ticari ve hukuki tedbirler almasını sağlamaktır.

İcra ve İflas Hukuku kapsamında alacağın tahsili için cebri icra yollarına başvurulması gerektiği durumlarda, ihtiyati haciz ve tedbir başvuruları, alacağın temliki, fiili ve kaydi haciz işlemleri, icra iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikayetler, menkul ve gayrimenkul satışları, sıra cetveline ve alacağa itiraz, muvazaalı alacakların ve tasarrufların iptali ve benzeri işlemler ile veriye dayalı, hızlı ve hatasız olarak ihtilaflı alacakların tahsilini gerçekleştirmekteyiz.

Diğer yandan icra-iflas sürecinde borçlu sıfatıyla yer alan müvekkiller için, borçtan kurtulma, borcun nakli, menfi tespit ve istirdat, istihkak, iptal davaları, yeniden yapılandırma ve iflas erteleme işlemleri sırasında hukuki destek verilmektedir.

WhatsApp Destek