Telefon: 05058040707
İlaç ve Sağlık Hukuku

Büromuz İlaç ve Sağlık Hukuku ile ilgili aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Doktor hataları sebebiyle açılabilecek hukuk ve ceza davaları
2. Mal practise tazminat davaları
3. Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi,
4. Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davaları
5. Tıp Ve İlaç hukukuna ilişkin sınai mülkiyet davalarının takibi (Daha çok ilaç patentleri ve markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)

Danışmanlık Hizmetleri

1. Formasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescil süreçlerinin takibi hizmetleri,
2. Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki kontrolü,
3. Hasta ve hekim hakları alanında danışmanlık,
4. İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi,
5. İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi ve sağlık hukuku
6. İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi,
7. İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi,
8. İlaç sektörüne ilişkin muhtelif danışmanlık sözleşmeleri hazırlanması ve denetimi,
9. İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri,
10.Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü,
11.Mal practise sorumluluğunun denetlenmesi, uygulanması
12.Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık hizmetleri
13.Sağlık Ürünleri Distribütörlük Anlaşmalarının hazırlanması ve hukuki denetimi
14.Tehlikeli atıkların/ambalajların bertaraf/geri dönüşüm sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü,
15.Tıbbi Ürün Lisans Prosedürü hakkında danışmanlık hizmetleri
16.Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

WhatsApp Destek