Telefon: 05376486475
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, sözleşme serbestisinin işçi lehine/işveren aleyhine önemli ölçüde kısıtlandığı ve bu nedenle işverenlerin İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerinin önemli ölçüde artırıldığı bir hukuk alanıdır. İş hukukunun özellikle bu boyutu nedeniyle mevzuata uygun hareket etmeyen işverenlerin, (özellikle 30 veya daha fazla işçi çalıştırması nedeniyle iş güvencesi hükümlerinin de uygulama alanı bulduğu işyerlerinde) insan kaynakları süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmemesi, yargısal anlamda büyük külfetlerle karşılaşılmasına sebep olabilmektedir.  Büromuz, kurumsal nitelikteki müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli koordinasyon halinde çalışarak, iş sözleşmesinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesine ve bu nedenle yargısal süreçlerde uğranacak zararların minimize edilmesine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu yönündeki revize çalışmalarında da hukuki destek vermektedir. Ayrıca, yargıya veya arabuluculuk merkezine taşınan uyuşmazlıklarda da müvekkillerinin uyuşmazlığa en uygun argümanlarla savunmasını sağlamaktadır.

WhatsApp Destek