Telefon: 05376486475
Borçlar Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin, üçüncü kişilerle yaptıkları bütün sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan hak ve borçlar genel olarak Türk Borçlar Kanunu hükümleri ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda hukuk büromuz, müvekkillerinin üçüncü kişilerle yapacakları sözleşmelerde hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta, sözleşmelerdeki menfaat dengesinin bir taraf lehine aşırı bozulmasına yol açabilecek düzenlemelerin minimize edilmesi ve menfaat dengesinin sağlanabilmesi amacıyla sözleşme revizeleri yapmaktadır. Sözleşme inceleme revize çalışmalarında salt hukuki bakış açısıyla yapılacak değerlendirmelerden ziyade, aynı zamanda müvekkilin ticari hayatı veya girmekte olduğu ticari ilişkinin boyutu açısından reel bir değerlendirmenin de kombin edilmesi gerektiği anlayışıyla hukuk büromuz müvekkillerine bu alanda etkili hizmet sunmaya devam etmektedir.

Öte yandan, sözleşmelerle usul hukukuna ilişkin de pek çok düzenlemeler yapılabildiğinden, müvekkil menfaatine en uygun düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir.

Yine, sözleşmenin yorumundan yahut sözleşmeden doğan borçların eksik ifa edilmesi veya hiç ifa edilmemesi durumlarından ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda da hukuk büromuz müvekkillerinin haklarının korunması yönünde gerekli hukuki aksiyonları almaktadır.

WhatsApp Destek