Telefon: 05058040707
Tüketici Hukuku

Büroumuz aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
2. Ayıplı Mallardan doğan davalar
3. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
4. Devre tatillerden doğan davalar
5. Garantili mallardan doğan davalar
6. Haksız şartlardan doğan davalar
7. Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
8. Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
9. Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
10. Paket turlardan doğan davalar
11. Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
12. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
13. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
14. Tüketici kredilerinden doğan davalar
15. Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
16. Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

Danışmanlık Hizmetleri

1. Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2. Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3. İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
4. Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5. Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
6. Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
7. Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
8. Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9. Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve tüketici hukuku
10. Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11. Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi
12. Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
13. Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
14. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

WhatsApp Destek