Telefon: 05376486475

5271 sayılı Ceza Muhkamesi Kanunu’na göre tutuklama, bir ceza infaz biçimi değil, bir tedbirdir. Yargılanan kişilerin tutuklu olması, yargılama neticesinde mutlaka cezalandırılacakları anlamına gelmediği gibi tutuksuz yargılanan kişilerin ceza almayacağı da söylenemez. Ağır cezada tutuksuz yargılanma bazı sanıklarda “beraat edeceğim” düşüncesi oluşturmaktadır. Ancak, ne ağır cezada tutuksuz yargılanma ne de asliye ceza mahkemesinde tutuklu yargılanma, mahkemelerin dava sonunda vereceği kararı belirleyemez.

Tutuklama kararı, yargılanan kişinin kaçması ve delilleri karartma ihtimali vb. nedenlerle yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi için mahkemenin aldığı önleyici bir tedbirdir. Uygulamada genellikle kanunda yazan katalog suçlar işlenmişse tutuklama kararı verilmektedir. Tutuklu yargılanan kişi yargılama sürecinde savcılık tarafından aleyhine ileri sürülen delillere karşı yapacağı savunma yoluyla veya karşı delil ileri sürerek iddiaların yersiz olduğunu ispat ettiğinde beraat eder. 

Ceza alıp almama durumu ise size yöneltilen iddiaların niteliğine göre değerlendirmek gerekir. Dosyada mevcut delil durumu gibi unsurlar da dikkate alınarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bu değerlendirmeler için de alanında uzman hukukçular tarafından görüş alınması davanın yorumlanması açısından önemlidir.

WhatsApp Destek