Telefon: 05376486475
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURUSU
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURUSU

 

Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları

Lisanssız elektrik üretimi; tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere 1.000 kilovatsaate kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayıp ihtiyaç fazlasını dağıtım şebekesine satmak şeklinde gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Şirket kurma gereği olmaksızın gerçek veya tüzel kişiler lisanssız elektrik üretebilirler. Ancak elektrik üretimi için bazı prosedürlerin de yapılması gerekmektedir. Örneğin BEDAŞ firması lisanssız elektrik üretimi için başvuru süreci ile ilgili aşamaları kendi sitesinde yayınlamıştır ( https://www.bedas.com.tr/UserFiles/File/lisanssiz-elektrik/lisanssiz-elektrik-uretimi-basvuru-sureci-ve-yol-haritasi.pdf ). Elektrik üretimi başvurusunda bulunmak için bulunulan yer dağıtım şirketine başvuru esaslarının incelenmesi ve ona göre başvurulması önem arz etmektedir. Başvuru aşamasında yanlış veya eksik evraklarla başvuru yapılması durumunda büyük ihtimalle başvuru olumsuz sonuçlanacaktır. Bunun için başvuru aşamasında profesyonel yardımdan da yararlanılabilir. Büromuz alanında uzman kişilerin yardımıyla başvuru işlemlerini de gerçekleşmektedir.

Lisanssız elektrik üretimi için başvuruda gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 1. Lisanssız Üretim Başvuru Dilekçesi 

 2. İmza sirküsü

 3. Ticari Sicil Gazetesi

 4. Vergi Levhası 

 5. Ortaklık yapısını gösterir belge 

 6. Faaliyet belgesi 

 7. Başvuru formu 

 8. Tapu(Eğer tapu başvuru sahibine ait değilse ekinde imza sirküsü bulunan asgari 2 yıllık kira sözleşmesi)

 9. Tek hat şeması

 10. Teknik değerlendirme formu 

 11. Faaliyet yasağına ilişkin beyan 

 12. Aplikasyon krokisi

 13. Elektrik aboneliğini gösterir belge 

 14. Yapı ruhsatı

WhatsApp Destek