Telefon: 05376486475
Trafik kazalarında tazminat
Trafik kazalarında tazminat

Trafik kazalarında tazminat  YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT Yaralanmalı trafik kazalarından doğan zararlar BK m.54‘ te düzenlenmiştir. Buna göre; Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, Ekon

Haberin Devamı
Kefaletin Sona Ermesi
Kefaletin Sona Ermesi

Kefaletin Sona Ermesi Kanun gereğince BK.m.598 f.1’e göre hangi sebeple olursa olsun, asıl borç sona erince, kefil de borcundan kurtulur. Eğer üçüncü kişi borcu öderse ve BK. m. 109’daki şartlar da karşılanıyorsa, üçüncü kişi alacaklının haklarına halef olur ve kefalet

Haberin Devamı
İşleten kavramı
İşleten kavramı

İşleten kavramı KTK m.85 uyarınca bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa bu durumda işleten kişinin hukuki sorumluluğu doğacaktır. Kanun kusursuz sorumluluk ilkelerini öngördüğünden işleten hiç kusuru bulunmasa bile do

Haberin Devamı
İşçilik alacaklarında zamanaşımı
İşçilik alacaklarında zamanaşımı

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı İş Kanunu’ndaki ücret ve diğer işçilik alacakları için kanun koyucu belirli dönemlerde değişikliğe gitmiştir. Bu değişikliklerdeki düşüncesi işveren ve işçinin haklarını hakkaniyete uygun şekilde koruyabilmesidir. Bir tarafın menfaatine düze

Haberin Devamı
WhatsApp Destek