Telefon: 05058040707
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır? Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır? Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

                                                             ____________________ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

MÜŞTEKİ                  :

MÜŞTEKİ VEKİLİ    : Av.Anıl TÜRKMEN

ADRES                       : Abide-i Hürriyet Cad. No:89/8 Şişli/İSTANBUL   

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                           : Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu.

SUÇ TARİHİ              : 08/08/2023

AÇIKLAMALAR       :

  1. Şüpheli ____________ , müvekkilin iş yerinin sahibidir. Müvekkilin iş yeri sahibi ile arasındaki anlaşmazlık, şüphelinin ardı arkası gelmeyen anlamsız huzursuzlukları ve tacizleriyle başlamıştır.
  2. Şüpheli müvekkili işyerinden çıkarmak için ısrarlı şekilde taciz etmektedir. Gerek telefon ile arayarak gerekse de mesaj yolu ile sürekli tarafımı rahatsız etmektedir. Tanıklarımıza göre daha önceki kiracıyı da aynı şekilde bezdirmeye çalışmış ve çıkarmıştır. Aynı şekilde müvekkil de sürekli rahatsız edilmektedir. Şüphelinin hukuki anlamda çıkarmak için bir hakkı bulunmamaktadır.
  3. Bilindiği gibi TCK md.123’e göre; sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir denilmektedir.
  4. Dilekçemiz ekinde telefon ve mesaj yolu ile verilen rahatsızların ekran görüntüsü sunulmuştur.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerle; soruşturma esnasında sayın savcılığınızın re’sen tespit edeceği hususlarla birlikte; “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçunu işleyen şüphelinin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde cezalandırılması için gerekli kovuşturmanın yapılarak hakkında  kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. __/__/_____

                                                                                                                                                                             Müşteki Vekili 

                                                                                                                                                                          Av.Anıl TÜRKMEN

 

EKLER  : 1-Telefon ve mesaj kayıtları

 

WhatsApp Destek