Telefon: 05376486475

İİK. md.62'ye göre, ödeme emrine itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmesi gerektiği belirtilmektedir. 

WhatsApp Destek