Telefon: 05376486475

Site yönetim kurulunun personel alım- çıkarım yetkisi var mıdır?

KMK ek md.2 uyarınca kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler ifadesi geçmektedir. Buna göre kat malikleri kurulundan yetki alınması gerekir. Kat malikleri kurulunun kapıcı gibi görevlileri işe almak ya da işten çıkarmak için yöneticiye yetki verme kararını ise olağan çoğunlukla alması yeterlidir.

WhatsApp Destek